Duyệt mục :

Hầu hết các sản phẩm được ưa thích

Zhongshan FUSXIN Technology Co., LTD.

Zhongshan FUSXIN Technology Co., LTD. Zhongshan FUSXIN Technology Co., LTD. Zhongshan FUSXIN Technology Co., LTD.
1 2 3

Trung Sơn FUSXIN Technology Co, LTD. đã tăng từ 4 người trong năm 2005 lên hơn 120 người nhân viên. Chúng tôi được đặt tại Trung Sơn, quảng đông, trung quốc. Fusxin là một nhà sản xuất chuy...

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi hôm nay

Kiểm soát chất lượng

LED Tube - Factory test 1.High voltage testing High voltage testing will be made in accordance with different quality request. According to UL request...

Tìm hiểu thêm