Duyệt mục :

Hầu hết các sản phẩm được ưa thích

Zhongshan FUSXIN Technology Co., LTD.

Zhongshan FUSXIN Technology Co., LTD. Zhongshan FUSXIN Technology Co., LTD. Zhongshan FUSXIN Technology Co., LTD.
1 2 3

Zhongshan FUSXIN Technology Co., LTD. has grown from 4 people in 2005 to more than 120 employees. The business’ head office and factory are in Zhongshan,Guangdong,China with sales offices in ...

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi hôm nay

Kiểm soát chất lượng

LED Tube - Factory test 1.High voltage testing High voltage testing will be made in accordance with different quality request. According to UL request...

Tìm hiểu thêm